Magnus Kjøller - Iværksætter og investor

Tag pitch

Hvordan kan jeg få en investor til at købe sig ind på min ide?

De fleste investorer er som regel ikke interesseret i at investere i virksomheder der kun er på idestadiet. Det er fordi der er en kæmpe stor risiko forbundet med at investere i noget så tidligt. For at realisere ideen, eller… Continue Reading →

© 2024 Ask Me Anything — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑