Jeg tror meget på individets ret til at bestemme over sig selv og have en høj grad af frihed under ansvar. I mit daglige liv prioriterer jeg frihed meget højt, og det går også igen, når det kommer til mit politiske ståsted.

Så længe man ikke skader eller generer andre, bør man have lov til at gøre, hvad man vil. Måske ikke overraskende er jeg derfor også meget imod formyndertiske regler, hvor staten tager bestemmelse over andres liv, fordi “de ved bedre”. Man skal selvfølgelig selv have lov til at bestemme, hvor ens børn går i skole og hvilke hospitaler, man vil bruge.

Andre skal ikke bestemme over mig, og jeg skal ikke bestemme over andre. 

Derudover mener jeg, at hård flid skal belønnes. Der skal være incitament til at gå på arbejde, og der skal være incitament til at tage risiko og arbejde hårdt ved at starte egen forretning. Direkte oversat betyder det færre regler, reguleringer og lavere skatter og afgifter.

Jeg forstår ikke, hvorfor Danmark er blevet et samfund, hvor det ses som grådigt at ville beholde sine egne penge, men acceptabelt at ville bestemme over andres. 

Vi skal naturligvis have brandvæsen, veje, politi, skoler, hospitaler mm., da disse ting er nødvendige services, der holder et samfund kørende. Men der er en bedre løsning end i dag. Jeg er stor tilhænger af konceptet om en minimal stat, hvor beslutningerne træffes decentralt i de enkelte byer og kommuner i stedet for centralt på Christiansborg. Mange undersøgelser – og praktiske styreformer fra fx Schweiz – viser, at decentralisering er vejen frem. 

Så for at svare på spørgsmålet om, hvor jeg står politisk; Liberalt. Og måske ikke overraskende går min stemme derfor også til Liberal Alliance, da det er dem, der repræsenterer disse værdier bedst. Desværre er min stemme ikke meget værd, da jeg som udenlandsdansker ikke er tilladt at stemme til det danske folketingsvalg, trods jeg stadig har det danske rødbedefarvede pas og forsat er underlagt en masse danske regler og love (men det er en frustration til en anden AMA).

Mange spørger mig om jeg nogensinde flytter tilbage til Danmark, men fordi disse ovenstående ting er så vigtige for mig, som de er, og Danmark i øjeblikket er indrettet på mange diametralt modsatte måder, så tror jeg ikke, at det sker foreløbigt.

Relatereret hertil kan jeg anbefale at læse mit debatindlæg i Børsen: I blander jeg for meget, politikere