Kompasbank er sat i verden for at hjælpe små og mellemstore virksomheder med, i første omgang, at få adgang til kapital. Banken fik sin licens i begyndelsen af 2021.

At starte en bank i dagens Dannmark kan, på grund af de mange regulatoriske krav, virke som en rigtig dårlig ide. Specielt fordi der i dag stilles højere krav til rapportering, compliance, Anti-Money-Laundering (AML) og Know-Your-Customer (KYC) end der nogensinde har gjort før.

De fleste danske banker i dag bruger enormt mange ressourcer på at overholde disse krav. Nok den største årsag til at der bruges så meget energi på at være i compliance, skyldes at de fleste bankers IT-systemer har rødder helt tilbage til 80’erne. Dengang var det et helt andet game. For at følge med i udviklingen har man bygget oven på disse systemer. Det er blevet et kludetæppe af nye og gamle systemer der har svært ved at tale med hinanden.

Så forestil dig, hvis man startede på en frisk. At man på et blankt stykke papir kunne designe sit IT-system fra bunden op, så det levede op til nutidens krav. Og det er netop dét som Kompasbank har gjort. Ingen legacy systemer. Ingen teknisk gæld. Man kan være lille, fleksibel og hurtige i et marked der ellers er langsomt og sløvt.

Det giver en édge og konkurrencefordel af dimensioner!

Det, kombineret med at Kompasbank også løser et reelt problem for små og mellemstore virksomheder, fik mig, og en lang række andre, til at investere i virksomheden.