Foruden mit eget hjem og vores kontor, har jeg ikke udlejningsejendomme i Dubai. Årsagen til det kan primært findes i 2 ting: Det effektive lave afkast og et overudbud/volatilt marked.

Når jeg benchmarker med ejendomsinvesteringer i Danmark så har vi i øjeblikket mulighed for at belåne boligudlejningsejendomme op til 80% til enormt lave fastlåste renter. I Dubai kan der maksimalt belånes 70-75% og renterne er variable (og 2-3% højere). Der er ligeledes transaktionsomkostninger i niveauet 4-6%. Det gør, at selvom basis afkastet på en ejendom måske er højere (i niveauet 5-8% på boligudlejningsejendomme) så bliver den effektive forrentning af egenkapitalen lavere. 

Kombinerer man det med et market der historisk har været meget volatilitet og en situation hvor der bliver bygget mere end der kommer folk til landet (overudbud) er det i min optik mere attraktivt for at investere i Danske ejendomsprojekter. 

PS! Hvis du selv overvejer at investere i udlejningsejendomme i Danmark kan jeg anbefale at hente denne her tjekliste til ejendomsinvesteringer jeg har lavet. Jeg har også sat en side op der specifikt forsøger at svare på spørgsmål om ejendomsinvesteringer og investering i udlejningsejendomme som du kan besøge.

UPDATE 2023: Jeg valgte alligevel at kaste mig ud i ejendomsmarkedet. Vi fandt en niche i Airbnb nogle meget specifikke udlejningsejendomme som giver et tilpas højt afkast til at det giver mening at investere. Læs mere om Nordic Living her.